Virtuell assistent som Ekonomiadministratör

Att maximera effektiviteten inom företagets ekonomiadministration är en ständig utmaning. Iriskraft kan avlasta era administrativa bördor inom ekonomi och frigöra utrymme för förbättringar som gynnar både ert företag och era intressenter.

Virtuell assistent som Ekonomiadministratör | Ekonomiadministration | Anlita oss | Iriskraft.se

Ekonomiadministratör – Effektiv hantering av företagets ekonomi och personal

Som en pålitlig ekonomiadministratör erbjuder vi en omfattande tjänst som underlättar företagets ekonomihantering och HR-processer. Våra kvalificerade administratörer är specialiserade på att hantera en rad arbetsuppgifter som är avgörande för företagets välmående.

Som ekonomiadministratör erbjuder Iriskraft administrativa tjänster som kan maximera er företagspotential

Här är några av de tjänster vi erbjuder:

Avtalshantering

 • Våra ekonomiadministratörer är experter på att skriva, granska och hantera avtal. Vi ser till att alla avtal är korrekt formulerade och följer gällande lagar och regler.
 • Vi hanterar även frågor från anställda rörande avtal, inklusive ändringar, förlängningar och uppsägningar.

Utläggsadministration

 • Vi ser till att alla utlägg från anställda dokumenteras korrekt och att ersättningarna betalas ut i tid.
 • Genom att effektivt hantera utläggsprocessen minskar vi administrativ börda för företaget och ger anställda trygghet.

Förmåner och Friskvård

 • Våra administratörer hanterar förmåner som friskvårdsbidrag och andra anställningsförmåner.
 • Vi ser till att anställda får rätt ersättning och att företaget följer gällande regler.

Milersättning och Traktamente

 • Vi beräknar och hanterar milersättning för anställda som reser i tjänsten.
 • Traktamente och andra reseersättningar administreras noggrant för att undvika onödig komplexitet.

Tidrapportering och Systemadministration

 • Vi ser till att tidrapporter kommer in i tid och att löner beräknas korrekt.
 • Administratörerna lägger även upp nya anställda i systemen och skapar inloggningsuppgifter.

Allmänna frågor från anställda

 • Våra ekonomiadministratörer är tillgängliga för att svara på allmänna frågor från anställda rörande HR och ekonomi.
 • Vi strävar efter att ge snabba och precisa svar för att underlätta arbetsdagen för alla.

Vår tjänst är anpassningsbar och skräddarsys efter varje företags unika behov. Med våra erfarna administratörer kan du fokusera på kärnverksamheten medan vi tar hand om den administrativa bördan.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag att blomstra!

Anlita oss!

Bidra till en mer inkluderad arbetsmarknad!

Välkommen med din förfrågan – klicka på knappen Kontakta oss nedan.

Kan Iriskraft vara ett alternativ för er? Dessa frågeställningar kan hjälpa er att besvara frågan.

 1. Vad är det vi gör i vårt arbete som är av vardaglig karaktär? Vilka arbetsuppgifter är av administrativ karaktär?
 2. Hindrar dessa uppgifter oss att lägga tid på arbetsuppgifter som skulle generera större värde för bolaget? Som exempelvis ökat ekonomiskt inflöde, produktutveckling osv.
 3. Vilka arbetsuppgifter prioriteras ofta bort på grund av tids- eller resursbrist? Kan avlastning av administrativa uppgifter leda till att befintlig personal får utrymme att utföra dessa?

Tveka inte att kontakta oss för mer information och priser.

 • Som ekonomiadministratör på Iriskraft har jag ansvarat för att avlasta HR och Ekonomi genom att hantera en rad arbetsuppgifter. Dessa inkluderar hantering av avtal, utlägg, milersättningar och traktamente, administration av förmåner som friskvårdsbidrag, tidrapportering, systemadministration och svar på allmänna frågor från anställda rörande HR och Ekonomi.

  Hillevi Administratör Iriskraft
 • Vi behövde tillfällig förstärkning på vår löneadministration när arbetsbelastningen blev för hög för de ordinarie anställda. Vi fick snabbt in en administratör på halvtid från Iriskraften vilket var perfekt för våra behov. Nu när vi inte längre har behov av förstärkning så känns det ändå bra att ha Iriskraften kvar som back-up om behov uppstår.

  Annika Malmqvist CFO Ekonomichef Iriskraft
Fler nyheter