Personlig utveckling

För att trivas med sig själv och sin omvärld behöver man känna uppskattning och att man ingår i ett sammanhang. Alla människor behöver också ingå i en social gemenskap och känna trygghet och mening för att må bra och utvecklas. Vår grundfilosofi är att alla jobbar 100 % av sin förmåga. Vi arbetar för att stödja dig i att stärka, utöka, befästa och se dina förmågor på nya sätt – eller kanske att hitta helt nya vägar i livet.

Iriskraft erbjuder Personlig utveckling | Att växa som individ | Iriskraft.se

Personlig utveckling – att växa som individ

På Iriskraft får du möjlighet att pröva och utveckla dina förmågor. Vår verksamhet bygger på empowerment. Det betyder att du som deltagare har inflytande och är delaktig i verksamhetens utveckling. Du är även delaktig i att formulera dina mål och att tillsammans med din handledare lägga en plan för att nå dem.

Din plan utvärderas löpande så att du tydligt ser din utveckling, når delmålen och slutligen ditt huvudmål.

Läs mer om hur vi arbetar här »

Hör Hillevi berätta om hur om hur hon har utvecklats på Iriskraft
Hör handledare Claudia berätta om hur hon jobbar. ”Vi sätter människan i centrum, både i ord och handling.”

Om Iriskraft

Funktionsstärkande

Vi arbetar funktionsstärkande för att utöka, befästa och se på sin förmåga på nya sätt. För en del handlar det också om att hitta nya vägar i livet.

Om Iriskraft

Flexibilitet

Iriskrafts verksamhet genomsyras av flexibilitet och utgår ifrån våra kunders behov och efterfrågan i kombination med deltagarnas kompetens och förmågor.

Om Iriskraft

Möjlighetsinriktat

Vi tror på människors lika värde och vår passion är möjligheter – inte begränsningar. Vi arbetar aktivt och konkret för att bidra till ett inkluderat och hållbart samhälle.

Vill du bli kontaktad av oss?

Är du arbetsgivare som vill köpa våra tjänster? Eller få information om hur ni kan bidra till att Iriskrafts deltagare kommer in i arbetslivet?

Eller är du nyfiken på vår verksamhet och vill bli deltagare?

Är du en offentlig myndighet eller en arbetsgivare som vill veta mer om hur vi arbetar med arbetsträning?

Vi berättar gärna mer.

Exempeltext 1: Hej! Jag är intresserad av att bidra som arbetsgivare och hjälpa Iriskrafts deltagare in i arbetslivet!
Exempeltext 2: Hej! Jag är intresserad av att bli en deltagare på Iriskraft!
Exempeltext 3: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om arbetsträning!

Hitta kraften till arbetslivet | Arbetsträning | Personlig utveckling | Iriskraft.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*