Arbetsträning

Iriskraft erbjuder arbetsträning, arbetsprövning och praktikplatser för personer som av olika skäl behöver stöd för att komma närmare ett arbete. Anledningen kan skifta och det kan exempelvis handla om att man aldrig har etablerat sig på arbetsmarknaden, om social problematik, psykisk ohälsa, kognitiva utmaningar, fysiska besvär, långtidsarbetslöshet på grund av sjukdom eller funktionsvariation eller helt enkelt att personen är nyanländ i Sverige.

Iriskraft erbjuder Arbetsträning | Arbetsprövning | Praktikplatser | Iriskraft.se

Arbetsträning – en väg till arbetslivet

Vi arbetar för att skapa hållbara anställningar för deltagarna – både i och utanför Iriskraft. Vi erbjuder även tjänster och produkter som deltagarna utför, både för företags och organisationers räkning.

Inom Iriskraft utgår vi ifrån ett nationellt, etablerat upplägg och gemensamma arbetsmetoder, som kan läsas mer om på sidan – hur vi arbetar.

Socialt företagande bygger på empowerment vilket betyder att deltagarna har inflytande och är delaktiga i verksamhetens utveckling. Det innebär i sin tur att upplägget styrs av lokala behov och förhållanden och att verksamhetens innehåll bygger på avtal som anpassas utifrån den efterfrågan som finns på orten.
Här finns vi.

Hör Anja berätta om hur det är att arbetsträna på Iriskraft.

Om Iriskraft

Funktionsstärkande

Vi arbetar funktionsstärkande för att utöka, befästa och se på sin förmåga på nya sätt. För en del handlar det också om att hitta nya vägar i livet.

Om Iriskraft

Flexibilitet

Iriskrafts verksamhet genomsyras av flexibilitet och utgår ifrån våra kunders behov och efterfrågan i kombination med deltagarnas kompetens och förmågor.

Om Iriskraft

Möjlighetsinriktat

Vi tror på människors lika värde och vår passion är möjligheter – inte begränsningar. Vi arbetar aktivt och konkret för att bidra till ett inkluderat och hållbart samhälle.

Vill du bli kontaktad av oss?

Är du arbetsgivare som vill köpa våra tjänster? Eller få information om hur ni kan bidra till att Iriskrafts deltagare kommer in i arbetslivet?

Eller är du nyfiken på vår verksamhet och vill bli deltagare?

Är du en offentlig myndighet eller en arbetsgivare som vill veta mer om hur vi arbetar med arbetsträning?

Vi berättar gärna mer.

Exempeltext 1: Hej! Jag är intresserad av att bidra som arbetsgivare och hjälpa Iriskrafts deltagare in i arbetslivet!
Exempeltext 2: Hej! Jag är intresserad av att bli en deltagare på Iriskraft!
Exempeltext 3: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om arbetsträning!

Hitta kraften till arbetslivet | Arbetsträning | Personlig utveckling | Iriskraft.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*