Sociala företaget Iriskraft växer!

Lokaltidningen i Lunds artikel handlar om hur Iriskraft är en lösning för företag i behov av avlastning och för personer på väg in eller tillbaka på arbetsmarknaden.

Läs artikeln “Sociala företaget Iriskraft växer” på Lokaltidningen.se »

Sociala företaget Iriskraft växer med stigande kundkrets | Anna Tallwe | Iriskraft.se

På bilden: Lars Ekblad, Anna Tallwe, Anja Godály och Therése Gutzman. FOTO: FREDRIK MAGNUSSON

Sociala företaget Iriskraft växer – kundkretsen växer stadigt!

Välkommen till Iriskraft – där en passion för inkludering möter en växande verksamhet. I en värld där arbetsplatser ofta har strikta normer och mallar, strävar Iriskraft i Lund efter att bryta barriärer och öppna dörrar för dem som kämpar med att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Genom en unik inställning och fokus på administrativa tjänster har Iriskraft skapat en tillåtande och stöttande miljö för dem som behöver det mest.

Anna Tallwe, operativ chef på Iriskraft, i en intervju med Lokaltidningen.se i Lund, delar med sig av företagets uppdrag och betoning på att erbjuda inte bara arbetsträning utan också anställningar för dem som annars kanske står utanför. Iriskrafts kundkrets växer stadigt, och med en öppenhet för mångfald och individuella olikheter öppnar företaget dörrar till en värld där alla får plats utan att behöva passa in i en form.

I företagets trånga lokaler i Lund sjuder det av aktivitet och engagemang, men samtidigt står Iriskraft inför en utmaning med behovet av mer plats. Men Iriskrafts ambition sträcker sig längre än lokalerna – företaget ser en framtid där dess modell för inkluderande arbete kan växa och expandera till att göra skillnad på fler platser runtom i Sverige.

Fler nyheter