Överenskommelse
för att bryta långtidsarbetslösheten

Vårt övergripande mål är att arbeta för social och yrkesmässig integration av personer som på grund av funktionsvariation eller andra orsaker har svårigheter att få och/eller behålla ett arbete.

Överenskommelse för att bryta långtidsarbetslösheten | Iriskraft.se

Överenskommelse för att bryta långtidsarbetslösheten

Den 10 maj gjorde Arbetsförmedlingen en nationell överenskommelse för att motverka och bryta långtidsarbetslösheten. Målet är att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburna aktörer, och på så sätt skapa förutsättningar så att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter till behovsanpassat stöd och för att kunna övergå i arbete eller studier.

Långtidsarbetslösheten ligger på höga nivåer. I mars 2022  låg andelen långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen statistik på 49 procent, varav 57 procent har varit arbetslösa i två år eller längre.

För att bryta den här utvecklingen har bland annat en nationell samverkansgrupp för idéburen verksamhet inom det arbetsmarknadspolitiska området har bildats.

Syftet med denna samverkansgrupp är att skapa en struktur för strategisk och långsiktig samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor. Att hitta vägar att gemensamt ta ansvar och hitta innovativa lösningar för att motverka långtidsarbetslösheten.

Iriskraft, som idéburet socialt företag följer detta arbete med stort intresse. Vi är en viktig aktör i att få ut fler att närma sig arbetsmarknaden!

Läs mer på Överenskommelse för att bryta långtidsarbetslösheten (arbetsformedlingen.se)

Fler nyheter