Iriskraft gav Claudia rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Iriskraft gav Claudia rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv | Iriskraft.se

Claudia har alltid gillat datorer. Hennes största önskan som barn var att ha ett arbete där hon fick trycka på knappar säger hon och skrattar. Ända sedan barndomen har hon varit nedstämd i perioder och haft en känsla av att vara annorlunda. I omgångar har hon har mått extremt dåligt och det skulle dröja länge innan hon fick hjälp för sin psykiska ohälsa.

Högprestation ledde till hopplöshet

Efter gymnasiet gick hon på folkhögskola med inriktning data och sökte sedan till systemvetarutbildningen i Lund. Bitvis var hon sjukskriven från studierna, men hon tog kandidatexamen.

Efter sin utbildning, började Claudia arbeta med IT-support på ett konsultbolag. Hon upplevde det som roligt men stressigt. De var ett härligt gäng som jobbade ihop.

Claudia gick sedan vidare till att jobba med databaser på ett annat konsultbolag, först som trainee och sedan som anställd. Hon trivdes bra och företaget hade en bra personalpolicy.

Nu blev Claudias mående, konstigt nog, sämre. Upplevelsen var tomhet och att hon hade uppnått alla sina mål. En spiral av destruktiva tankar ledde till att hon blev långtidssjukskriven.

Rätt stöd blev en vändpunkt till ett hållbart arbetsliv

Vid samma tidpunkt träffade Claudia en läkare som skulle komma att betyda mycket för hennes framtida mående. En läkare som lyssnade och tog henne på allvar. Hon fick börja på dagvården inom psykiatrin och detta gav Claudia en rutin och ett socialt sammanhang som hon upplevde var bra för hennes mående. Under denna tid fick Claudia även diagnos och en bra medicinering.

Hon kunde lämna dagvården och via Arbetsförmedlingen fick hon möjlighet att börja arbetsträna, bland annat som skogshuggare. Det var tufft fysiskt men roligt. Hennes arbetsförmåga fastställdes till 50% och hon kände sig redo för att skaffa ett jobb.

När är en kompis hörde av sig med ett jobberbjudande på 75% kunde Claudia inte tacka nej. Detta var på en reguljär arbetsplats där hon hade specifika anpassningar medan hennes kollegor var fullt arbetsföra och arbetet drevs i ett högt tempo. Att komma ut på en arbetsplats var verkligen en märklig känsla minns Claudia.

Efter att hon varit borta från arbetsmarknaden i 8 år kändes alla de vardagliga rutiner som finns på en arbetsplats omvälvande. Bara att sitta och äta lunch tillsammans med kollegor kändes ovant och lite skrämmande. Claudia beskriver det som positivt att få anpassningar i arbetet samtidigt som det var svårt att känna sig fullt tillräckligt och att inte känna sig annorlunda. Detta i kombination med förändringar i privatlivet ledde till att hon åter behövde insatser från psykiatrin.

Från bakslag till ett hållbart arbetsliv genom Iriskraft

Då hon under flera år hade pressat sig mer än hon egentligen orkade, så var hjärnan utmattad. Det ger sig fortfarande uttryck som minnesproblematik. Idag har hon dock sina strategier för att komma runt detta och antecknar allting så att hon får saker att fungera.

I september 2022 hamnade Claudia på Iriskraft genom en bekant som arbetade där och som tyckte att Claudia skulle vara en tillgång. Hon sökte och fick en tjänst på 50% som administratör.

Claudias ansikte skiner upp av engagemang och glädje när hon talar om arbetsplatsen och dess värderingar. Betydelsen företaget har för henne går inte att ta miste på. Här har hon hamnat rätt och känner att det hon gör har en djupare mening och är värdefullt för samhället, kunderna och de enskilda individer som kommer hit. Hon är stolt över och brinner för den typ av socialt företagande som Iriskraft står för.

Erfarenheter inom IT-branschen tas tillvara efter arbetsträning på Iriskraft

Claudia har på Iriskraft stor nytta av vad hon upplevt under sin egen rehabiliteringsinsats då hon idag är en förebild för de som kommer för att arbetsträna, ett bevis på att det går att ta sig tillbaka och hitta ett arbetssätt och en arbetsmiljö som fungerar för var person. Hennes egna erfarenheter avspeglar sig i det sätt hon möter och handleder sina kollegor och hon är mån om att alla tillåts vara som de är och lyhörd för de behov som finns hos var och en.

I arbetet får Claudia, utöver att handleda och stötta, även använda sig av sin bakgrund och sina erfarenheter inom IT-branschen då hon just nu bygger upp en IT-support och arbetar med administration för ett fastighetsbolag.

Hon ser ljust på framtiden, på sin egen och företagets utveckling.

– Jag älskar att Iriskraft är ett socialt företag som återinvesterar i företaget och personalen och tar sitt samhällsansvar. Det är ett modernt sätt att jobba på. Jag tycker om mina arbetsuppgifter och känner en meningsfullhet. OCH, jag får trycka på knappar,” säger hon med ett skratt.

Anja Godály
Medarbetare på Iriskraft

Vi värnar om deltagarnas integritet. Därför har personen på bilden ovan inget med texten att göra.

Fler nyheter