Hur vi arbetar

Iriskraft har en utarbetad metodik för att du ska få rätt förutsättningar för att trivas och utvecklas för att nå dina mål. 

Så här går det till.

Hur vi arbetar | Få rätt förutsättningar för att trivas och utvecklas | Iriskraft.se

Få rätt förutsättningar för att trivas och utvecklas

Introduktion

När du börjar hos oss inleder vi med ett lära-känna-samtal för att få lära känna dig och dina mål. Utifrån samtalet kan vi därefter upprätta en individuell plan och ett schema anpassat efter dig och dina behov. Vi genomför också introduktionsaktiviteter så att du får bekanta dig med företaget och dess olika avdelningar.

Individuell plan

Tillsammans med handledaren upprättar du sen en individuell plan där huvudmålen delas upp i delmål. På så sätt blir det enklare för dig att följa din utveckling och mäta framsteg. Vi börjar med att få en tydlig bild av nuläget, sen formulerar du hur du vill att din situation ska se ut. Därefter tittar vi tillsammans på alternativ och gör en plan med hållpunkter och aktiviteter för hur du ska nå ditt mål.

Samtal

Regelbundna samtal är viktiga för att hålla motivation och engagemang uppe. De behövs också för att följa upp din individuella plan och löpande utvärdera resultatet. Vid behov gör vi justeringar i planen.

Praktiskt arbete

Du går till ditt jobb och deltar i det praktiska arbetet, inklusive individuella möten och gruppmöten. Våra handledare introducerar dig i arbetet och instruerar dig stegvis till de olika arbetsmomenten. De ger dig stöd utifrån dina behov.

Föreläsningar och workshops

Du erbjuds också regelbundet att medverka i föreläsningar och workshops kopplade till arbete. Det kan handla om hälsofrämjande insatser för ett hållbart arbetsliv, digitala studiebesök, jobbsökningsaktiviteter med mera.

Avslutning

Du får ett intyg på det jobb du utfört och de aktiviteter du har genomfört när du slutar hos oss. Om du har skapat handlingar som CV, personligt brev eller liknande tar du det med dig inför nästa steg.

Vill du bli kontaktad av oss?

Är du arbetsgivare som vill köpa våra tjänster? Eller få information om hur ni kan bidra till att Iriskrafts deltagare kommer in i arbetslivet?

Eller är du nyfiken på vår verksamhet och vill bli deltagare?

Är du en offentlig myndighet eller en arbetsgivare som vill veta mer om hur vi arbetar med arbetsträning?

Vi berättar gärna mer.

Exempeltext 1: Hej! Jag är intresserad av att bidra som arbetsgivare och hjälpa Iriskrafts deltagare in i arbetslivet!
Exempeltext 2: Hej! Jag är intresserad av att bli en deltagare på Iriskraft!
Exempeltext 3: Hej! Jag är intresserad av att veta mer om arbetsträning!

Hitta kraften till arbetslivet | Arbetsträning | Personlig utveckling | Iriskraft.se

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*