Nyköpings kommun förlänger avtal kring arbetsträningsplatser med Iriskraft

Allt fler kommuner väljer att upphandla arbetsträningsplatser hos sociala företag. I början av året upphandlade Nyköpings kommun arbetsträningsplatser hos Iriskraft. Sju medborgare har arbetstränat hos Iriskraft under året.

Gott resultat får Nyköpings kommun att förlänga avtal kring arbetsträningsplatser med Iriskraft

Foto: nykoping.se

Gott resultat får Nyköpings kommun att förlänga avtal kring arbetsträningsplatser med Iriskraft

Iriskraft är ett arbetsintegrerat socialt företag som erbjuder arbetsträning i kombination med försäljning av administrativa tjänster. Bolaget är relativt ungt, men har under de två år som bolaget funnits utvecklats snabbt tillsammans med människorna i det.

– Iriskraft startade 2021 men har, som dotterbolag till Iris Hadar, en bred expertis och lång erfarenhet av att jobba med rehabiliterande insatser på arbetsmarknaden berättar Anna Tallwe, operativ chef på Iriskraft.

Iriskrafts affärsidé: win-win-win

Anna berättar att Iriskrafts affärsidé är att utföra olika typer av administrativa arbetsuppgifter åt företag och organisationer samtidigt som personer, som står utanför arbetsmarknaden, får möjlighet att etablera sig eller komma tillbaka till den efter en tids frånvaro. Det blir stora vinster både för arbetsgivare som kan frigöra kompetens och fokusera på sitt huvuduppdrag, för Iriskrafts deltagare som får jobb och nödvändig erfarenhet samt för samhället vars medborgare kan återgå till arbetsmarknaden.

Nyköpings kommun om arbetsträningsplatser och arbetslivsinriktad rehabilitering

Elin Lundgren, samordnare på Nyköpings kommun berättar;

– Vi valde Iriskraft för att vi tror på ert koncept och på er kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Samverkan fungerar bra och det finns hela tiden en öppen dialog för att båda parter ska få möjlighet att utvecklas.

Anna Tallwe ser fram mot fortsatt samarbete och bekräftar;

– Vi har tillsammans byggt upp ett effektivt arbetssätt och det är roligt att vi nu kan fortsätta jobba mer långsiktigt. Vi har liknande samarbeten med andra kommuner som Göteborgs stad. Alla skräddarsydda efter respektive kommuns behov.

Iriskraft expanderar till flera orter i landet

Iriskraft finns idag på nio platser i landet och planer finns att expandera verksamheten.

– Vi får förfrågningar om administrativ hjälp från hela landet och har möjlighet att starta upp verksamhet på flera platser. Vi har en bra arbetsmodell som gör att vi relativt snabbt kan etablera oss och ta emot deltagare för arbetsträning säger Anna.

Anna bjuder in fler kommuner till dialog;

– Välkommen att höra av er till mig så kan jag berätta mer om hur Iriskraft kan bidra till att få ner arbetslösheten, ta tillvara resurser och inkludera fler medborgare på arbetsmarknaden säger hon.

Kunskap och expertis tas tillvara med hjälp av enkla anpassningar

Tjänsteutbudet i Iriskraft är brett och personalen har hög kompetens.

– Vi tar bara emot personer med behov av anpassningar i arbetslivet berättar Anna och målet är alltid att de ska kunna bli anställda hos Iriskraft eller hos annan arbetsgivare. Vår personal är högkompetenta. Vi har bland annat systemvetare, socionomer, lärare, sjuksköterskor, kommunikatörer, programmerare och ekonomer i vår stab. Idag jobbar vi med allt från firstline support inom IT och HR, med marknadsundersökningar och webbplatsadministration till orderhantering, fakturering och kundservice.

Uppdragen är varierande liksom kunderna. Iriskraft levererar till skolor, fastighetsbolag, marknadsavdelningar, ekonomiavdelningar, It-avdelningar, webbshopsbolag, industrier och mindre tjänsteföretag.

– Kunderna är olika men det de har gemensamt är att alla vill bidra till samhällsnytta och att fler kommer ut i arbetslivet avslutar Anna.

Mer om Iriskraft och vad vi kan erbjuda

Iriskraft är ett socialt företag för allas plats på arbetsmarknaden. Det övergripande målet är att arbeta för social och yrkesmässig integration av personer som av olika skäl har svårigheter att få eller behålla ett arbete.

Som ett arbetsintegrerat socialt företag vill vi skapa och ge de bästa förutsättningar för att deltagarna ska växa och gå vidare till anställning – antingen inom eller utanför Iriskraft. Goda resultat mäts inte i ekonomisk vinning utan i samhällsnyttiga mål. Ett socialt företag låter eventuell vinst gå tillbaka in i verksamheten för att utveckla den.

Läs om tjänsten Upphandla arbetsträningsplatser »

Läs mer om hur vi arbetar med arbetsträning här »

Läs om Andreas, tidigare deltagare på Iriskraft i Nyköping »

Läs om Claudia som kunde återgå till arbetslivet efter 8 års frånvaro »

Filmer: Medarbetare på Iriskraft delar med sig av sina historier »

Fler nyheter