Arbetsträning och Personlig Utveckling hos Iriskraft

Iriskraft, med fokus på arbetsträning och personlig utveckling, strävar efter att stödja individer att komma närmare ett arbete och en ökad personlig utveckling. Det mångsidiga stödet riktar sig till personer med olika utmaningar, såsom arbetslöshet, social problematik, psykisk ohälsa, kognitiva utmaningar, eller nyanlända i Sverige.

Arbetsträning och Personlig Utveckling hos Iriskraft | En väg till arbetslivet | Väx som individ | Iriskraft.se

Arbetsträning och Personlig Utveckling hos Iriskraft: En väg till arbetslivet och att växa som individ

Arbetsträning – En väg till arbetslivet

Iriskraft erbjuder arbetsträning, arbetsprövning och praktikplatser med målet att skapa hållbara anställningar, både internt och externt. Genom etablerade nationella metoder och gemensamma arbetsmetoder anpassas upplägget efter lokala behov och förhållanden. Socialt företagande, baserat på empowerment, innebär att deltagarna aktivt påverkar och är delaktiga i verksamhetens utveckling.

Personlig utveckling – Att växa som individ

Iriskraft ser personlig utveckling som en nyckel till välmående och framsteg. Här ges deltagarna möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor genom empowerment. Genom regelbundna samtal och en individuell plan, där mål bryts ner i delmål, stöttas deltagarna att tydligt se sin utveckling och nå sina önskade mål.

Hur vi arbetar på Iriskraft

Iriskrafts metodik säkerställer att deltagarna har rätt förutsättningar för trivsel och utveckling. En introduktion inleds med ett lära-känna-samtal, där individuella planer och scheman anpassas efter deltagarens behov. Regelbundna samtal håller motivationen och engagemanget högt, och praktiskt arbete integreras med föreläsningar och workshops som stödjer arbetslivsrelaterade färdigheter.

Arbetsprocessen i korthet

Introduktion: Lära-känna-samtal och introduktionsaktiviteter för att bekanta deltagaren med företaget.

Individuell plan: Upprättande av en plan tillsammans med handledaren, där huvudmål delas upp i delmål.

Samtal: Regelbundna samtal för att hålla motivationen uppe och följa upp den individuella planen.

Praktiskt arbete: Deltagande i praktiskt arbete med handledarens stöd och instruktion.

Föreläsningar och Workshops: Regelbundet deltagande i evenemang som stödjer arbetslivsrelaterade färdigheter.

Avslutning: Utfärdande av intyg för utfört arbete och aktiviteter samt stöd för att förbereda för nästa steg, inklusive CV och personligt brev.

Iriskraft strävar inte bara efter att skapa möjligheter till arbete utan betonar även individens personliga utveckling för en mer hållbar och meningsfull framtid. Kontakta oss för mer information om vårt arbete och hur du kan dra nytta av våra tjänster.

Hör Anja berätta om hur det är att arbetsträna på Iriskraft.
Hör Hillevi berätta om hur om hur hon har utvecklats på Iriskraft
Hör handledare Claudia berätta om hur hon jobbar. ”Vi sätter människan i centrum, både i ord och handling.”

Om Iriskraft

Funktionsstärkande

Vi arbetar funktionsstärkande för att utöka, befästa och se på sin förmåga på nya sätt. För en del handlar det också om att hitta nya vägar i livet.

Om Iriskraft

Flexibilitet

Iriskrafts verksamhet genomsyras av flexibilitet och utgår ifrån våra kunders behov och efterfrågan i kombination med deltagarnas kompetens och förmågor.

Om Iriskraft

Möjlighetsinriktat

Vi tror på människors lika värde och vår passion är möjligheter – inte begränsningar. Vi arbetar aktivt och konkret för att bidra till ett inkluderat och hållbart samhälle.

Fler nyheter